ประมวลภาพ METALEX 2017 ( 22-25 NOV 2017)

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0033

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0031

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0030

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0029

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0028

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0027

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0025

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0024

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0023

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0022

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0019

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0016

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0014

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0012

MTL ไบเทคบางนา251160_๑๗๑๒๐๑_0010