บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ซึ่งในงานได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ ที่มาเยี่ยมชมบู๊ท

อบรมการใช้งานชุดวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเสียรูปของชิ้นงานทดสอบ

บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการอบรมการใช้งานชุดวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเสียรูปของชิ้นงานทดสอบ โดยใช้เครื่อง Aramis 3D Scanner ให้กับทาง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( สลท.)

บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานและติดตั้งเครื่องขัดชิ้นงานตัวอย่าง (Automatic Grinding and Polishing Machine) ยี่ห้อ Struers รุ่น laboPol-30 ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี

บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานและติดตั้งเครื่อง Sputter-Coater ยี่ห้อ Quorum รุ่น Q150R ES Plus ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี เพื่อจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานการเคลือบผิว Product

บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานการติดตั้งเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) หรือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ยี่ห้อ Carl Zeiss รุ่น Sigma 500 VP ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี…

บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการติดตั้งและจัดการอบรม การใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา Product ให้ทันสมัย โดย…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.