ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Salary : Negotiable

Duties & Responsibilities
• Sell company’s product, establish and maintain relationships to new and current customers.
• Support other assignments which are special project concerned with business development.
• Coordinate with operation team to accomplish the job.
• Reviewing your own Sales Performance, aiming to meet or exceed targets.

Qualification
• Male or Female, 21-35 years old.
• Bachelor’s degree or higher in Engineering or related fields.
• Good command of speaking, listening and writing English.
• Computer literacy and good command of English.
• Good interpersonal and communication skills.
• Have a driving license and good driving record would be an advantage.

สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ได้ที่

Email : krisada@mentel.co.th (ตั้งชื่อเรื่องว่า “สมัครงาน”)

โทรสอบถามเพิ่มเติม : 02-7196969 ต่อ 101 หรือ 104

Facebook : Mentel Co., Ltd.

Salary : Negotiable

Duties & Responsibilities
• Working as a bridge between customers and engineering teams.
• Providing technical support and expertise to customers, testing applications, responding to customer feedback, installations, maintenance and often performing sales presentations and demonstrations.
• Providing customers with a professional service, via e-mail, telephone and remote support, concerning all technical aspects and for the total product range in an accurate and timely manner.
• Giving advice and support Sales teams regarding their customers.
• Conducting technical presentations and training for both customers and internal staff on the product range and capabilities.

Qualification
• Male or Female, 22-35 years old.
• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Automation Engineering or related fields. GPA: at least 2.75
• Good command of speaking, listening and writing English.
• Computer literacy and good command of English.
• Have a driving license and good driving record would be an advantage.

สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ได้ที่

Email : krisada@mentel.co.th (ตั้งชื่อเรื่องว่า “สมัครงาน”)

โทรสอบถามเพิ่มเติม : 02-7196969 ต่อ 101 หรือ 104

Facebook : Mentel Co., Ltd.

Salary : Negotiable

Duties & Responsibilities
• Sell company’s product, establish and maintain relationships to new and current customers.
• Support other assignments which are special project concerned with business development.
• Coordinate with operation team to accomplish the job.
• Reviewing your own Sales Performance, aiming to meet or exceed targets.

Qualification
• Female, 21-38 years old.
• Bachelor’s degree or higher in related fields.
• Good command of speaking, listening and writing English.
• Computer literacy and good command of English.
• Good interpersonal and communication skills.
• Have a driving license and good driving record would be an advantage.

สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ได้ที่

Email : krisada@mentel.co.th (ตั้งชื่อเรื่องว่า “สมัครงาน”)

โทรสอบถามเพิ่มเติม : 02-7196969 ต่อ 101 หรือ 104

Facebook : Mentel Co., Ltd.

Salary : Negotiable

Duties & Responsibilities
• Coordinate office activities and operations.
• Contact supplier oversea for shipping and clearing shipment.
• Manage agendas/travel arrangements/appointments etc. for the upper management.
• Manage phone calls and correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
• Support budgeting and bookkeeping procedures.
• Create and update records and databases with personnel, financial and other data.
• Track stocks of office supplies and place orders when necessary.
• Assist colleagues whenever necessary.

Qualification
• Bachelor or Master Degree in Business, Accounting or related fields.
• At least 2 years experienced in Administrative officer or related fields.
• Having driving license is advantage.
• Having accounting basic is advantage.
• Having purchase skill is advantage.
• Good command in English.

สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ได้ที่

Email : krisada@mentel.co.th (ตั้งชื่อเรื่องว่า “สมัครงาน”)

โทรสอบถามเพิ่มเติม : 02-7196969 ต่อ 101 หรือ 104

Facebook : Mentel Co., Ltd.

 • การท่องเที่ยวทัศนะศึกษาต่างประเทศประจำปี
 • ฝึกอบรมพนักงานที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ ตามจังหวะโอกาศที่เหมาะสม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
 • กองทุนประกันสังคม
 • พนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เกิดจากการทำงาน สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน พรบ. ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • บุตรของพนักงานต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสามารถยื่นเรื่องรับทุนได้ทุกปีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นเรื่องได้ที่หน่วยสวัสดิการของบริษัทฯ
 • วันลาพักร้อน หลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ได้รับพักร้อน 6 วัน อายุงานครบ 2 ปี ได้รับพักร้อน 10 วัน
 • เงินรางวัลอายุงานประจำปี
 • เงินรางวัลอายุตามงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร
 • เงินรับขวัญ กรณีแต่งงาน มีบุตร
 • มีเงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรือ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา(ที่จดทะเบียนสมรส) หรือ บุตรของพนักงาน เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือเนื่องจาก มรณกรรม
 • ค่าเบี้ยขยัน (ยกเว้นพนักงานขาย)
 • พนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้วจะได้รับเบี้ยขยัน ในกรณี ไม่ขาดงาน ไม่ลาป่วย ไม่ลากิจในแต่ละเดือน
 • โบนัสพนักงาน
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)
 • ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)