ส่งมอบงานการติดตั้งเครื่อง Sputter-Coater ยี่ห้อ Quorum รุ่น Q150R ES Plus

เมื่อวันที่ 23/6/2020 ที่ผ่านมา บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานการติดตั้งเครื่อง Sputter-Coater ยี่ห้อ Quorum รุ่น Q150R ES Plus ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี เพื่อจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานการเคลือบผิว Product สำหรับ Product ชนิดพิเศษเพื่อให้สามารถนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้ โดยเป็นการป้องกัน Product จากความร้อนด้วยการเคลือบผิวด้วย Carbon แบบอัตโนมัติ เป็นระบบการเคลือบแบบแยกส่วนอย่างสมบูรณ์สำหรับการเคลือบด้วยฟิล์มคาร์บอนนำไฟฟ้าหรือฟิล์มโลหะชั้นสูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลือบ Product อย่างที่มีประสิทธิภาพและทำซ้ำได้ในรูปทรงที่หลากหลาย