การตรวจรับและส่งมอบ เครื่องขัดชิ้นงานตัวอย่าง (Automatic Grinding and Polishing Machine)

เมื่อวันที่ 23/6/2020 ที่ผ่านมา บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานการติดตั้ง เครื่องขัดชิ้นงานตัวอย่าง (Automatic Grinding and Polishing Machine) ยี่ห้อ Struers รุ่น laboPol-30 ให้กับทาง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี 

เพื่อจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานการเตรียมผิว Product ก่อนการนำ Product ไปดูโครงสร้างทางโลหะวิทยา ด้วยการขัดและปรับพื้นผิวของโลหะให้เรียบ โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือ เป็นรุ่นที่ใช้งานง่าย มีความคงทน ได้รับการยอมรับจากสถาบันวิจัยต่างๆ เช่น MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, TU-SAT ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง รวมทั้งในเรื่องของความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ