อบรมการใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 

เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  บริษัท เมนเทล จำกัด ได้ทำการติดตั้งและจัดการอบรม การใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) เมืองทองธานี เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา Product ให้ทันสมัย โดยฝ่ายวิจัยวัสดุและโลหะการได้เลือกใช้เครื่องรุ่น Sigma 500 VP ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่บริษัท เมนเทล จำกัด ได้จัดหาให้กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)  โดยใช้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งเครื่อง Sigma 500 VP สามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียดระดับนาโนเมตรและประสิทธิภาพการตรวจจับสูง ทำให้สามารถเก็บภาพเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัสดุได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงรุ่นนี้ได้มีการเพิ่ม Option การวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์ Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) เพื่อเพิ่มการวิเคราะห์ของกล้องจุลทรรศน์เป็นแบบขั้นสูง สามารถทราบได้ว่าตัว Materials ของ Product ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และด้วยคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้ อุปกรณ์ตรวจจับแบบ InLen DUO สามารถรับสัญญาณภาพได้มากขึ้นถึง 50% พร้อมความคมชัดมากกว่า 85% ทำให้สามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย

โดยทางเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ทำการเข้าร่วมรับฟังการอบรมและลงมือปฏิบัติการใช้งานเครื่อง พร้อมทั้งนำตัวอย่างงานวิจัยมาร่วมทดสอบใช้งานกับเครื่องด้วย