หุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมจาก KUKA

KUKA มีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายประเภท คุณจะพบกับหุ่นยนต์ที่ตรงกับความต้องการเสมอ ไม่ว่าการนำไปใช้งานจะมีความท้าทายมากน้อยเพียงใด

KR IONTEC

 

KR QUANTEC

 

  โหลด : 120 – 300กก.

 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 2700 –  3100 มม.

KR 3 AGILUS

 

  โหลด : 3กก.

 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 541 มม.

LBR iiwa

   โหลด : 7 – 14 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 800 –  820 มม.

KR AGILUS

   โหลด : 6 – 10กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 706.7 –  1101 มม.

KR CYBERTECH nano

   โหลด : 6 – 10กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 1420 –  1820 มม.

KR CYBERTECH ARC nano

 โหลด : 6 – 8 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 1421 –  1823.5 มม.

KR CYBERTECH

 โหลด : 6 – 22 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 1612 –  2013 มม.

KR CYBERTECH ARC

 โหลด :  8 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 2101 –  2101 มม.

KR 40 PA

 โหลด : 40 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 2091 – 2091 มม.

KR QUANTEC nano

 โหลด : 120 – 180 กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 1573 – 2100 มม.

KR QUANTEC  pro

 โหลด : 90-120กก.
 
 ขอบเขตการทำงานสูงสุด : 2700 – 3100 มม.